Cele stowarzyszenia

„Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku” – Konfucjusz

Nauka języka polskiego

Organizujemy kursy nauczania języka polskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Hamburgu.

Szerzenie dwujęzyczności

Podejmujemy prace systemowe by zmienić nastawienie społeczne i polityczne w postrzeganiu dwujęzyczności.

Praca z rodzicami

Networking i poszerzanie kontaktów w gronie osób polskojęzycznych wspierają rozwój dwujęzyczności.

Wspieranie pedagogów

Poprzez akcje nasze oraz naszych partnerów wspieramy pedagogów w Hamburgu uczących języka polskiego.

Wymiana doświadczeń

Wiemy, że zwajemna wymiana dobrych praktyk oraz pokazywanie przykładów sukcesów ułatwiają integrację społeczną.

Przestrzeń publiczna

Niwelujemy złe emocje związane z wychodzeniem z językiem polskim w przestrzeń publiczną.

O powstaniu WIR

Stowarzyszenie WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V. powstało w listopadzie 2016 roku. U jego podłoża leży spotkanie mam, które – każda na swój sposób - gromadziły wokół siebie i wokół organizowanych przez siebie spotkań innych polskojęzycznych rodziców i ich dzieci. Wszystkim im chodziło o to samo – chcieli wspierać świadomą dwujęzyczność i dwukulturowość dzieci, wychowywać je w otwartości oraz poszanowaniu do tych, ale też innych języków i kultur w Hamburgu. Dla wszystkich było jasne, że dla większości język polski to język ojczysty rodziców, tak jak i Polska to „ich“ kraj. Językiem dzieci natomiast jest niemiecki i polski, przy czym kolejność nie jest tu przypadkowa, ich tożsamość jest transkulturowa – rozpięta gdzieś w bardzo pojemnej przestrzeni pomiędzy biegunami: polskim i niemieckim. O tym, że to „pomiędzy“, to „dwu-“ to wartość, skarb, szansa, nie trzeba było nikogo przekonywać. Wspierać dzieci w ich dwujęzyczności na takim etapie, ja jakim one są, pozwolić na to, by cieszyli się polskim pochodzeniem w takim stopniu, w jakim cieszą się niemieckim, pomóc im odkrywać własne powiązania między tymi kulturami i językami z dala od stereotypowych wyobrażeń, utartych kalek, sztucznych hierarchii – to nadal cel i wyzwanie. Wszyscy życzyli sobie mocniejszego zaakcentowania pozycji języka polskiego jako języka pochodzenia, którym włada pokaźna, bo druga co do wielkości, grupa obcokrajowców mieszkających w Hamburgu. W grudniu 2017 roku odbyło się pierwsze walne zgromadzenie WIR e.V. Od tego czasu największą wartością dodaną działalności WIRu są spotkania: spotkania dzieci cieszących się z zabawy z rówieśnikami o podobnej biografii językowej, spotkania podobnie myślących rodziców, wspierających się, wymieniających doświadczenia, spotkania wszystkich zainteresowanych językiem polskim i Polską w Hamburgu. Z tych spotkań rodzą się pomysły, z pomysłów projekty, z projektów nowe spotkania. I o to nam też chodzi.