Dołącz do nas!

Wypełnij deklarację członkowską i zostań częścią naszej dwujęzycznej rodziny.

Członek zwykły

  • Masz aktywny wpływ na pracę stowarzyszenia oraz kierunki jego rozwoju
  • Masz prawo głosu podczas walnych zgromadzeń stowarzyszenia
  • Wraz z dziećmi masz prawo do ulg korzystając z oferty edukacyjnej stowarzyszenia
  • Składki członkowskie i/lub darowizny możesz odliczyć od opodatkowania w Niemczech

Członek wspierający

  • Masz prawo brać udział jako słuchacz w walnym zgromadzeniu członków, ale bez prawa do głosowania
  • Możesz brać pełnopłatny udział w kursach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie.

Dzieci członków

Jako rodzic lub opiekun prawny, każdy członek zwykły lub wspierający może na deklaracji członkowskiej dopisać dzieci jak i również w ich imieniu zadeklarować politykę prywatności. Dzięki temu wszyscy staniecie się członkami naszej stowarzyszeniowej rodziny i wszyscy będziecie zapraszani na nasze kursy, wydarzenia i imprezy.

Zostań naszym członkiem

Pobierz formularz członkowski wraz z deklaracją polityki prywatności (RODO), wypełnij i odeślij nam pocztą.