Impressum

Poniżej zamieszone są wymagane prawem informacje pozwalające na identyfikację dostawcy usług, jak również ważne informacje prawne dotyczące obecności w Internecie

WIR zur Förderung der deutsch-polnischen Zweisprachigkeit Hamburg e.V.;
Heinrich-Hertz-Straße 37
22085 Hamburg, Niemcy

Przewodnicząca: dr Katarzyna Rozanska
Wiceprzewodnicząca: Marta Gorka-Feldmann
Skarbniczka: Justyna Rygielska

Email: Die E-Mail ist gegen Spam-Robots geschützt. Um es zu sehen, bitte schalten Sie den JavaScript / ActiveX-Content in Ihrem Browser.

Strona internetowa: www.wir-hamburg.org

Sąd rejestrowy: Amtsgericht Hamburg
Numer zarejestrowania: VR 23200

Konto bankowe: IBAN DE23 2005 0550 1257 1404 73

Zdjęcia:
Marta Gorka-Feldmann
Renata Rakoczy-Dahlmann
Dr. Katarzyna Rozanska

Tłumaczenia: Karolina Zablocka